FYSSforum är en fysioterapi- och friskvårdsmottagning med inriktning mot en hälsofrämjande och fysiskt aktiv livsstil. Mottagningen är belägen centralt på Södermalm, inne på Saga Träningscenter vid Mariatorget, och erbjuder träning anpassad för olika behov i små grupper med personligt bemötande.
FYSSforum ägs och drivs av Eva Bellander, och bedriver förutom fysioterapi kvalificerad friskträning samt arrangerar föreläsningar och utbildningar inom områdena fysisk aktivitet, viktreduktion, stresshantering, fallprevention mm och ger kurser i HLR, hjärt-lungräddning, och Första Hjälpen. Mottagningen är försedd med hjärtstartare och alla FYSSforums medarbetare är utbildade i HLR.

Eva Bellander VD och leg fysioterapeut med specialisering inom psykosomatik och stressrelaterad ohälsa. Vidareutbildning inom Basal Kroppskännedom™, rehabpedagogik och neurologi samt instruktör i Medicinsk Tai Chi och FysioYoga. Lång erfarenhet som kursarrangör, föreläsare och rådgivare kring levnadsvanor, viktminskning och effekter av fysisk aktivitet, samt är av HLR-rådet utbildad instruktör i hjärt-lung-räddning och första hjälpen.
Rakel Gustafsson Leg sjukgymnast med lång erfarenhet ifrån äldreomsorg och hemrehabilitering. Vidareutbildning på Axelsons Gymnastiska Institut till massör och massageterapeut. Ger massagebehandlingar med sjukgymnastisk kompetens samt akupunktur, både på mottagning och i form av hembesök.
Felicia Thorell Medicinsk yogaterapeut, certifierad av IAYT, The International Association of Yoga Therapists (www.iayt.org) och instruktör i Medicinsk yoga med vidareutbildning inom yoga och cancer, utbildad vid Institutet för Medicinsk Yoga (IMY). Leder alla våra yogapass.

FYSSforums vision är att fysisk aktivitet ska vara möjlig för alla, oavsett ålder, funktionsnedsättningar och sjukdom och oberoende av tidigare träningserfarenhet och nuvarande fysisk form. Verksamheten genomsyras av helhetssyn och ett bejakande av varje människas egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin egen situation och hälsa. Behandlingar och övriga aktiviteter har som mål att ge människor varaktiga verktyg för att själva kunna påverka sitt välbefinnande i ett livslångt perspektiv.
Namnet FYSSforum baseras på kunskapsöversikten FYSS = Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling – en sammanställning av senaste rön inom effekterna av fysisk aktivitet på hälsan och på olika ohälsotillstånd, såväl fysiska som psykiska.