FYSSforum bedriver fysioterapi- och friskvårdsverksamhet med inriktning mot en hälsofrämjande och fysiskt aktiv livsstil. Aktiviteterna äger f.n. rum i två olika lokaler på Södermalm (vid Mariatorget och Hornstull), och består av träning anpassad för olika behov, individuellt eller i små grupper med personligt bemötande.
FYSSforum ägs och drivs av Eva Bellander. Förutom fysioterapi och kvalificerad friskträning enligt ovan, arrangeras föreläsningar och utbildningar inom exempelvis fysisk aktivitet, viktreduktion, stresshantering, fallprevention mm samt kurser i HLR, hjärt-lungräddning, och Första Hjälpen. Lokalerna har tillgång till hjärtstartare.

Eva Bellander VD och leg fysioterapeut med specialisering inom psykosomatisk fysioterapi/mental hälsa. Vidareutbildning inom Basal Kroppskännedom™, rehabpedagogik och neurologi. Lång erfarenhet som kursarrangör, föreläsare och rådgivare kring levnadsvanor, viktminskning och effekter av fysisk aktivitet, samt är av HLR-rådet utbildad instruktör i hjärt-lung-räddning och första hjälpen. Leder all vår gruppträning.

FYSSforums vision är att fysisk aktivitet ska vara möjlig för alla, oavsett ålder, funktionsnedsättningar och sjukdom och oberoende av tidigare träningserfarenhet och nuvarande fysisk form. Verksamheten genomsyras av helhetssyn och ett bejakande av varje människas egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin egen situation och hälsa. Behandlingar och övriga aktiviteter har som mål att ge människor varaktiga verktyg för att själva kunna påverka sitt välbefinnande i ett livslångt perspektiv.
Namnet FYSSforum baseras på kunskapsöversikten FYSS = Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling – en sammanställning av senaste rön inom effekterna av fysisk aktivitet på hälsan och på olika ohälsotillstånd, såväl fysiska som psykiska.