Vår miljöpolicy
Vi på FYSSforum arbetar aktivt för att i möjligaste mån minska vår miljöpåverkan genom att:
- i beslut och handlingar ta mesta möjliga miljöhänsyn och sträva mot ständiga förbättringar av miljöarbetet
- uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i enlighet med samhällets miljömål
- med ökad miljökompetens och engagemang i miljöfrågor påverka och engagera medarbetare, kunder och leverantörer och bidra till en hållbar utveckling i samhället
Detta har vi gjort hittills:
Källsortering och återanvändning av papper och annat material
Köper enbart Svanen- och miljömärkta samt parfymfria rengöringsmedel, tvål och diskmedel, samt KRAV-märkt och ekologiskt kaffe, te och andra livsmedel
Svanen- och miljömärkta kontorsmaterial och andra förbrukningsartiklar
Vid nyinköp av textilier, exempelvis filtar och yogakuddar, väljs ekologiska material
Genomgående PVC-fria gymnastikmattor
Inga datorer eller andra apparater på standby
Reser kommunalt eller cyklar
Månadsbidrag till Naturskyddsföreningen, motsvarande antalet gillare på Facebook

Säkerhet
Vi är måna om att alla ska trivas och känna sig trygga hos oss på FYSSforum! Vi håller lokalen i möjligaste mån parfymfri, med uppmaning till våra besökare att undvika starka dofter, och är noga med renhållning och ventilation. Självklart förekommer ingen rökning i vår lokal. Hjärtstartare finns, och alla medarbetare är utbildade i hjärt-lungräddning, en är även instruktör i HLR och Första Hjälpen/Olycksfall. Lokalen uppfyller Svensk Standards krav på Hjärtsäker Zon/Hjärtsäker arbetsplats. Vi har brandsläckare, brandvarnare och markerade utrymningsvägar. Lokalen har genomgått Miljöförvaltningens granskning för utövande av fysioterapeutisk verksamhet, och befunnits uppfylla de miljö- och säkerhetskrav som ställs. FYSSforum innehar godkänd arrende- och ansvarsförsäkring, och våra fysioterapeuter/sjukgymnaster följer Fysioterapeuternas etiska regler och de lagar och förordningar som gäller för legitimerade yrkeskårer.