Fysioterapeutisk mottagning och träningscenter med inriktning mot en hälsofrämjande och fysiskt aktiv livsstil

Aktuella meddelanden
Nu då smittläget förbättrats ordentligt, de flesta av oss är färdigvaccinerade och restriktionerna har lättat, så planerar vi inför höstterminen att starta upp Alla Kan-gympan och ParkinsonTräningen igen! Startdatum 20 augusti.
Mer information under fliken Friskträning!FYSSforum Stockholm AB, Mariatorget 5, 118 48 STOCKHOLM, tel 08-641 82 00, info@fyssforum.se