Individuell rådgivning och fysioterapi/sjukgymnastik

- Sedvanlig fysioterapeutisk behandling och rehabilitering
- Fysioterapi/samtal vid psykosomatisk ohälsa och stressrelaterade besvär
- Stöd och råd vid livsstilsförändring och viktminskning Mer information
- Kroppssammansättningsanalys Läs mer

Träning och behandling i hemmet

Vi erbjuder hembesök för fysioterapeutisk bedömning, behandling och träning. Det går bra att boka återkommande tider, t ex en eller två gånger i veckan, och vi gör hembesök både på Södermalm och i andra stadsdelar. Om du själv eller någon anhörig har behov av fysioterapeut i hemmet, vänligen kontakta oss!


Återbud till individuellt besök ska lämnas senast 24 timmar före bokad tid.
Uteblivet besök eller sent återbud debiteras som besök.

Våra priser och villkor

Arbetsplatsbesök och ergonomikonsult

Arbetsplatsbesök kan bokas för enstaka insats eller återkommande åtgärder. Vi åtar oss ergonomisk bedömning, behandling/träning på plats, pausgymnastik eller övrigt enligt
önskemål och överenkommelse. Vänligen kontakta oss för offert!

Vad är fysioterapi? Om historik, vetenskap och arbetssätt i skriften " Fysioterapi - profession och vetenskap", framtagen av Professions- och fackförbundet för fysioterapeuter.