AKTUELLT

Ny kurs om fallprevention, teori och praktik, 9-30/11 - läs mer under "Utbildning"!

Angående Covid-19
Fr o m 1 april 2022 klassas Covid-19 inte längre som samhällsfarlig sjukdom, och vi kommer gradvis att återuppta våra ordinarie aktiviteter.
Denna termin (HT-22) har vi, förutom ovan nämnda fallpreventionskurs, två gruppträningsklasser igång, Alla Kan-gympa och FysioYoga på stol.
Gympasalen på SAGA är stor, så det är lätt att även fortsättningsvis hålla avstånd, och det är långt mellanrum i tid till grupperna före och efter, så att det inte blir någon trängsel i omklädningsrummet.
Hembesök för fysioterapi och personlig träning kan bokas kontinuerligt, och vi tar även externa uppdrag på beställning.
Ytterligare aktiviteter under hösten presenteras i Nyhetsbrevet, se nedan!

Vi följer noggrant utvecklingen av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Uppdatering om läget för vår verksamhet sker efterhand här på hemsidan, och löpande på vår Facebook-sida - följ oss gärna där!

Aktuellt: Höstens Nyhetsbrev
I backspegeln: Vårens Nyhetsbrev

Senaste nytt ifrån oss alltid påTvå nya samarbeten under vårterminen 2020:
Med Föreningen HjärtLung i Botkyrka-Salem kring kurs i fallprevention under februari månad, och med DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) kring sittgympa på Tellus Fritidscenter, varannan vecka fr o m mars.

Uppdatering av FaR-certifiering som aktivitetsarrangör i december 2019!
På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Det betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.


Nytt samarbete våren 2019 med Norrmalms Stadsdelsförvaltning, gällande gympa på två seniorboenden.

Nytt - sponsring våren 2017: FYSSforum stödjer
!

Du vet väl att din Gilla-markering på FYSSforums Facebook-sida genererar bistånd till Svenska Naturskyddsföreningen? Varje "Gilla" betyder 1 kr/månad till något miljörelaterat ändamål. Våra gåvor har hittills gått till Östersjön och till att rädda de livsviktiga bina, samt till skydd för naturskogar.
Här kan du se FYSSforums skogsdiplom och vårt senaste gåvobevis! Fortsätt gärna att gilla, dela och sprida vår sida, för att hålla dig själv och andra upp-daterade om vår verksamhet, men också för miljöns skull - många bäckar små!


Aktuellt ifrån patientföreningarna:
ROP, Riksföreningen Osteoporotiker i Stockholms län, erbjuder sina medlemmar en subvention om 300 kr/termin vid köp av klippkort till följande aktiviteter: Alla Kan-gympa, Fot & Balans, FysioYoga på stol och Medicinsk Yoga.
Även Parkinson Stockholm vill främja och uppmuntra till fysisk aktivitet, och sponsrar träning för sina medlemmar med 150 kr per person och termin - återfås mot uppvisande av kvitto. Förutom ParkinsonTräning kan medlemmarna delta i annan valfri aktivitet, läs mer om vårt utbud under "Friskträning"!
Föreningen HjärtLung i Botkyrka-Salem erbjuder sina medlemmar FYSSforums kurs Håll dig på benen! i februari 2020.
DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) erbjuder sina medlemmar sittgympa med FYSSforum på Tellus Fritidscenter.